Kako razviti ekološku svest kod učenika osnovnih i srednjih škola


Mnogi roditelji čine sve što mogu da nauče decu veštinama koje će im koristiti kada odrastu, ali izgleda da većina njih predviđa od kolike je važnosti da se kod dece podigne svest o okruženju i da nauče kako da vole i štite svet koji ih okružuju. Postavlja se pitanje kako ih najbolje tome naučiti, a […]

Kako da čuvamo životnu sredinu?


Svaki otpad ima svoj način kojim uzima parčence po parčence za sad našeg zdravog sveta. Kabaste stvari ili otpadi koji se polako raspadaju, jednostavno fizički zauzimaju prostor živom svetu. Deponije rastu i u širini i u visini, pa čai u dubini. U današnje vreme, u vreme digitalizacije, dovoljno je uzeti telefon u ruke ili računar […]

Šta možemo napraviti od recikliranog materijala?


Uloga raznih igara u procesu sticanja znanja o ekologiji je velika. Na primer u školi mogu se organizovati radne akcije u kojima se saznaje da plasttični otpad treba baciti u poseban kontejner, a ne van kontejnera i time uništavamo prirodu koja nas okružuje. Tokom raznovrsnih aktivnosti iz oblasti ekologije, deca mogu da nauče da se […]

Samo 9 % se reciklira, a ostatak se završava u deponijama ili u životnoj sredini.


Prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, da povećanjem broja stanovnika, povećava se i prihodi vode, a time dovodi i do ogromne količine plastike, koja se kasnije i baca. Gotovo polovina ukupnog plastičnog otpada nastaje u zemljama OECD, što su skoro sve zapadnoevropske zemlje, SAD, Kanada, Australija, Japan, Južna Koreja i Čile. Prema izveštaju, u […]

Ekološko obrazovanje kod dece i mladih


Ekološko obazovanje je proces učenja čoveka o tome kako funkcioniše priroda koja ga okružuje i način na koje on može da joj se prilagodi i da je koristi tako da živi održivo. Škola, kao jedan od najvažnijih institucija društva, prvi je korak u razvoju učeničkih sposobnosti. Zbog toga ona mora da analizira sve modifikacije koje […]