Projekti

Ekološki čas za sve nas – Tokom realizacije projekta Ekološki čas za sve nas biće obezbeđeno podizanje svesti i znanja o važnosti očuvanja životne sredine. Video prilozi i tekstvi biće prilagođen svim uzrastima, sa posebnim osvrtom na decu školskog uzrasta. Teme u fokusu biće promocija odgovornog odnosa prema elektronskom otpadu, promocija rada udruženja i pojedinaca koji se bave očuvanjem životne sredine i edukacija kroz različite sadržaje radi stvaranja generacija koje će imati odgovornost jednako prema sebi i okruženju u kom žive.

Opština Kovačica u saradnji sa prirodom – Brojna instraživanja pokazuju da su građani izuzeno zainteresovani za ekološke teme, posebno mladi tako da bi emisija posvećena ekologiji bile od višestrukog značaja. Vlada AP Vojvodine u skladu sa naporima o podizanju ekološke svesti donela je i Deklaraciju kojom se definiše da će se plastične kese izbaciti iz upotrebe do 2020. godine, pored toga Deklaracijom je definisano i da se radi na obrazovanju, informisanju i promociji ekološke svesti i savesti. Ovaj projekat u skladu je sa namerom ovog važnog dokumenta jer i na loklanom nivou upotpunjava misiju koju imaju, ne samo Vlada Vojvodine već i Vlada Republike Srbije i Evropske institucije.

Javna komunalna preduzeća u opštini Kovačica – o važnosti korelacije između potreba građana i dostupnosti javnih komunlanih preduzeća.

Kulturno-umetnička društva u opštini Kovačica – o sprezi između kulturno umetničkih društava koje neguju tradiciju Mađara, Slovaka, Srba i Rumuna. Projekat finansirao Pokrajinski sekretarijat za nacionalne manjine i verske zajednice.

Zdravstvena zaštita u doba korone – Osnovna ideja projekta je informisanje građana i podizanje svesti o pravima na zdravstvenu zaštitu i informisanja o mogućnosti ostvarivanja najvišeg mogućeg nivoa zdravlja. Takođe, zadatak ovog projekta je i informisanje građana o dužnostima u smilu brige o sopstvenom zdravlju i zdravlju svoje dece, pružanju prve pomoći u skladu sa svojim znanjem i mogućnostima, i dužnosti da učestvuju u zdravstveno-preventivnim delatnostima i ne ugrožavanju zdravlja drugih osoba. Projekat finansirala opština Kovačica.