Kako da čuvamo životnu sredinu?Svaki otpad ima svoj način kojim uzima parčence po parčence za sad našeg zdravog sveta. Kabaste stvari ili otpadi koji se polako raspadaju, jednostavno fizički zauzimaju prostor živom svetu. Deponije rastu i u širini i u visini, pa čai u dubini. U današnje vreme, u vreme digitalizacije, dovoljno je uzeti telefon u ruke ili računar i pretražiti gde treba sav otpad smestiti, da to mesto mora obezbediti njegovo brzo i bezopasno raspadanje, a pri tome da ne ugrožava životnu sredinu.

Da bi se promenio odnos prema zaštiti životne sredine, ljudi treba da shvate da svaka greška koju urade utiču na promenu “zdravlje” naše planete Zemlje. Zato potrebno je menjati odluke i životne navike koje su nas u ovakvu situaciju dovele, a navike se lakše menjaju kada imate podršku.

Veoma je važno da kroz razne slike, video snimke, pa čak i vizuelno, narod mogu videti da ako ne čuvamo našu prirodu, posledice mogu biti katastrofalne po samu okolinu pa i po čoveka, a takve akcije treba sprečiti na vreme, da bi nam životna sredina bila čista. Deca od najranijeg doba mogu da nauče da brinu o svojoj prirodi, ali i da je poštuju. Jer ono što im roditelji mogu ukazati je da životnu sredinu treba čuvati i zaštiti od zagađenja.

Kroz razna predavanja o recikliranju materijala, treba naučiti neke simbole koje mogu potražiti na pakovanjima tokom kupovine proizvoda:

1. Ambalaža ili kutija koja je označena simbolom belih strelica u crnom ili zelenom krugu, sadrži proizvod koji je bar jednim delom napravljen od recikliranih materijala;

2. Proizvod koji je označen znakom za reciklažu na beloj pozadini je moguće i poželjno reciklirati.

Planeta Zemlja se sastoji od biljnog i životinjskog sveta, a na njoj žive LJUDI. Svi zajedno smo deo planetarnog ekosistema, a pod pojmom “zajedno” podrazumeva se da zato imamo moć da uništimo planetu.

Ovaj projekat je sufinanciran od strane Opštine Kovačica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *