Ocrotirea sănătăţii pe timpul pandemiei (2021)Ocrotirea sănătăţii cetăţenilor în timpul pandemiei este imperativ şi doar uniţi, oamenii se pot apăra. Proiectul transfrontalier „Creșterea calității serviciilor medicale pentru comunitățile transfrontaliere” este finanțat prin programul Interreg IPA, este un program de cooperare transfrontalieră România-Serbia care are ca ţel ocrotirea sănătăţii cetăţenilor pe timp de pandemie. Partenerii în proiect sunt comuna Belişte, România şi comuna Covăciţa, prin Căminul sanitar din Covăciţa.

Projekat: Zdravstvena zaštita u doba pandemije
Projekat je podržala opština Kovačica

(C) UDRUŽENJE GRAĐANA OKO INFO
(2021) Sva prava zadržana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *